Enerji Nedir ?

Bulunduğumuz maddesel dünyada her şey enerjidir. Bu cümleyi bu şekilde kurunca kulağa sanki bu bir inançmış gibi gelebilir. Ama bilim bunun böyle olduğunu defalarca kanıtladı. Einstein E = mc² ile enerji kütledir, kütle ise enerjidir dedi. Her ne kadar insanlık bu formülü nükleer enerji ve atom bombası için kullanmış olsa da bu denklem her maddenin bir enerji karşılığı olduğunun formüle edilmiş ve ispatlanmış halidir. Daha sonra Kuantum fiziği gelişti ve deneyler yapıldı. Sicim teorisi ve çift yarık deneyi ile bambaşka bir dünyaya adım attı insanlık. Meraklıları bu deneyleri araştırabilir ama özet olarak söylersek atom altı parçacıklarının gözlemcinin etkisi ile hareketinin değiştiği kanıtlanmıştı. Yani atom altı parçacıkları gözlemci oraya yöneldiği anda buna karşılık veriyordu.


Fizik - Metafizik İlişkisi

Fiziksel alemi sadece Newton fiziği ile yorumlamak son derece yanıltıcıdır. Temel fizik kuralları ile kuantum metafizik iç içedir. Sonuç olarak enerji vardır, her maddenin bir enerji karşılığı vardır, bizim bir ortamda bulunmamız bile ortamın enerjisini değiştirir. Bildiğiniz bilmediğiniz her şey enerjidir. Düşüncelerin ve duyguların da bir enerjisi vardır çünkü bir frekansa ve titreşime sahiptirler. Kızgınlığın, öfkenin, mutluluğun, huzurun, sevginin yani bildiğiniz bütün duyguların bir enerjisi vardır. Bilmemiz gereken bir nokta daha var; enerji madde yapısına tesir ederek maddeyi onarabilir ya da bozabilir. Yani bu duyguların enerjisi vücudumuza ve bulunduğumuz mekana tesir etmekte, aynı zamanda bulunduğumuz ortamın enerjisi de bize tesir etmektedir.


Hayata Dair Soyut Kavramların Enerjileri

Hayata dair bildiğiniz bütün kavramların da bir enerjisi ve çekim alanı vardır. Mesela bolluk ve bereketin. Bu bilinçte ve enerjide olan insanlar darlık içinde kalmazlar ve hayat akışlarında bolluk ve bereketleri daha iyi olur. Diğer bir örnekte huzur. Huzurlu insanlar huzurun frekans aralığındadırlar ve kendilerine bu frekans aralığında ki olay ve kişileri çekerler.

Her birimiz bir enerji reaktörü gibiyiz, bulunduğumuz ortamı ve birbirimizi istesek de istemesek de etkiliyoruz. Bu enerjilerin bilincinde olmadan hayatınızı yönetmek son derece zordur. Çünkü o an nasıl bir etki altındasınız, nelerden etkilenmektesiniz, verdiğiniz kararlarda nasıl duyguların ve düşüncelerin etkisi altındasınız bunu belirlemek çok zordur.

Hayata dair soyut kavramlar, düşünceler ve duygular, kısacası hayata dair her şey enerjilerden etkilenmektedir. Burada bilinmesi gereken en önemli nokta bu enerjilerin negatif ve pozitif iki kutbunun olmasıdır. Negatif enerjilerin tesirinde olduğunuz zaman hayatınıza olumsuzluklar hakim olur. Fiziksel ve ruhsal sağlığınız bozulur. Bolluk ve bereketiniz tükenir. Düşünce ve duygularınız negatif yönde olur. Umutsuz, huzursuz, manevi duyguları giderek azalan bir kişi olarak hayatınıza devam edersiniz. Kısır döngülerin içinde ömür kredinizi tüketirsiniz.

Pozitif enerjilerden ve frekanslardan faydalanmanızı sağlayan Tecelli Ruhsal Bioenerji ise insanı feraha çıkarır. Kişiye her anlamda sağlık kazandırır. Zihinsel olarak dinginlik verir ve pozitif duygular hissetmenizi sağlar. Manevi duygularınızı güçlendirir. Bolluk ve bereketinizi destekler. Tecelli Ruhsal Bioenerji ile hayatınızdaki olumsuzlukların giderek azalır ve ferah bir hayata adım atarsınız.

Tecelli Ruhsal Bioenerji eğitimlerimiz ile negatif tesirlerin hayatınıza etkisi ve pozitif frekansların bilincinde olmanız yaşadığınız olayların perde arkasında gerçekleşen mekanizmayı anlayabilmenizi sağlar.

Kısacası hangi kutba daha yakın olduğunuz yaşamınızdaki olayların seyrini belirlemektedir. Seçimlerimiz, düşünce tarzımız, davranışlarımız yani bizi tanımlayan her şey pozitif kutba yaklaştıkça bunun sonuçları hayatımıza olumlu bir yön vermektedir.


Tecelli Ruhsal Bioenerji Sistemi Size Neler Kazandırmaktadır?

Tecelli Ruhsal Bioenerji kötü enerjilerden arındırıcı, hayatınızı onarıcı bir şifa enerjisidir. Hastalıkların iyileşmesine önemli katkılar sağlar. Hayatımızdaki tüm pozitif olguları destekler. Kişiyi geliştirir ve bilinçlendirir. Hayatın kontrolünü ele almada direk olarak etkilidir. Hem faydalanan kişiyi negatif enerjilerden korur hem de o kişinin farklı kişileri olumsuz etkilemesini önler. Tecelli Ruhsal Bioenerji sağlıktır, huzurdur, istikrardır, mutluluktur, dengedir, gelişen bilinçtir çünkü bütün bu frekansları destekler.

Tecelli Ruhsal Bioenerji Sistemi olarak sizin hayatınızı bütüncül olarak değerlendiriyor ve Tecelli Ruhsal Bioenerji seanslarımız ile destekliyoruz. Sizi negatif enerjilerden arındırarak pozitif frekansları yaşamanıza olanak sağlıyoruz. Tecelli Ruhsal Bioenerji eğitimlerimiz ile sizin bilinç düzeyinizi geliştiriyoruz. Metafizik Enerji Uzmanı Üstadımız Cenap Eryılmaz’ın 25 yılı aşkın bir süredir geliştirdiği ilimlerin sonucu olarak yaptığı Tecelli Ruhsal Bioenerji İnisiyasyonu sizi Tecelli Ruhsal Bioenerjiye uyumlayarak hayatınızı pozitif yönde değiştiriyor. Eğitimlerimiz sonucunda edineceğiniz Tecelli Ruhsal Bioenerji Uzman Sertifikası üniversite onaylı, 196 ülkede geçerli ve e-devlet üzerinden de görüntülenebilmektedir.


Yazan : Tecelli Ruhsal Metafizik Birimi


Gsm 1 : ( 0533 ) 239 09 95

Gsm 2 : ( 0530 ) 120 47 97


E Mail : tecelliruhsalbioenerji@gmail.com